bezpiecznauprawa.org
KUPUJĄC
PODROBIONE ŚRODKI
OCHRONY ROŚLIN
TRACISZ WIELE RAZY
bezpiecznauprawa.org
bezpiecznauprawa.org
Kupujesz środki ochrony roślin z samochodu, na straganie, od przypadkowych osób, z obcojęzyczną etykietą?
MOŻE CI GROZIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
RYZYKUJESZ ZDROWIE SWOJE I INNYCH
STWARZASZ ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Pobierz materiały: